ق قران

قرائت استاد پرهیزگار. (۱) (که منکران ایمان نیاوردند) بلکه از آمدن رسولی از خودشان که آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و کفار (نادان) گفتند: این (دعوی رسالت و خبر از قیامت) بسیار چیز عجیبی است

2023-02-08
    لاتتسرع ف حكمك على الغير
  1. ستاره ها
  2. قرآن د مسلمانانو مذهبي کتاب دی
  3. با کیفیت 144p
  4. تحميل المصحف كاملاً
  5. سورة ق
  6. سوره 50 قرآن کریم: ق